Máte dotaz?
800 888 101
Volejte bezplatně Po-Pá: 9:00 - 16:00

Když je nám právě horko k zalknutí, prostě zapneme klimatizaci naplno a energetická spotřeba nás moc netrápí. Rozhodně se ale vyplatí osvojit si pár jednoduchých zásad, jak používat klimatizaci efektivně. Abychom se naopak pořádně nezapotili na konci zúčtovacího období...

Spotřeba klimatizace samozřejmě v první řadě závisí na technických parametrech a možnostech jednotlivých modelů a systémů. Vždy se vyplatí vybírat zařízení zavedených značek, vycházet ze spolehlivých projektů, které opravdu berou v potaz prostor a možnosti chlazení, a pochopitelně nepodcenit také odbornou instalaci zařízení. Pozornost se ovšem rozhodně vyplatí věnovat také údržbě klimatizace, a to nejen v letních měsících!

Bez ohledu na to, jaký typ klimatizace jste nakonec zvolili, platí pro všechny několik jednoduchých pravidel úsporného provozu. Pokud naopak používáte klimatizaci bez rozmyslu pouze na režim AUTO, neprospějete nejen své peněžence, ale ani svému zdraví.

Režim chlazení

Tento režim obvykle zapínáme ve chvíli, kdy přijdeme do přehřátého prostoru, který chceme rychle ochladit. Kompresor klimatizace stejně jako ventilátor při tomto provozu pracují na plný výkon. Po ochlazení na požadovanou teplotu se v případě systému fix speed kompresor vypne a vzduch pomocí ventilátoru dále cirkuluje, v případě inverteru dojde ke snížení výkonu a udržování nastavené teploty.

Při režimu chlazení je přitom důležité, aby ventilátor ve vnitřní jednotce pracoval na maximální otáčky, protože jedině takto dochází k optimálnímu odebírání tepla z klimatizovaného prostoru a tvoří se minimum námrazy a kondenzátu. Vzduch je také v prostoru lépe rozváděn, nevýhodou je však neustálý pohyb vzduchu, který může být někomu nepříjemný. Snížit spotřebu energie můžeme až v momentě, kdy dosáhneme požadované teploty v místnosti, a to přepnutím do režimu odvlhčování.

Naopak zcela nesprávná kombinace nastavení je nízká teplota při nízkých otáčkách. Při takovém nastavení se tvoří množství kondenzátu a příliš studený vzduch je špatně rozptýlen v prostoru (u jednotky je zima, na druhém konci místnosti naopak teplo). Nejen že takový způsob chlazení pociťujeme jako nepříjemný, ale je také neekonomický. Energetická úspora při snížení otáček je přitom zanedbatelná, ventilátor se v porovnání s kompresorem na spotřebě proudu podílí minimálně.

Režim odvlhčování

U systémů inverter je v našich klimatických podmínkách asi nejpříjemnějším a nejekonomičtějším provozním režimem odvlhčování. Venkovní jednotka se cyklicky zapíná na plný výkon, a to v intervalech okolo pěti minut na dobu zhruba dvou minut. Vnitřní jednotka pracuje na nejnižší otáčky, takže dochází ke kondenzaci až namrzání vzdušné vlhkosti na výparníku vnitřní jednotky, po chvíli se ventilátor i venkovní jednotka vypnou, námraza roztaje a v kapalné formě odteče do odpadu.

Nevýhodou může být v některých situacích to, že při odvlhčování fouká chladný vzduch z jednotky jen pomalou rychlostí. Hodně přehřátý prostor tak chladíme na příjemnou teplotu poměrně dlouho. Z hlediska ekonomického provozu klimatizace je proto lepší, když se klimatizovaná místnost vůbec nestihne ohřát. Při celodenním provozu pustíme odvlhčování ideálně hned ráno a necháme ho běžet celý den nebo i v noci. Z hlediska spotřeby energie právě při tomto provozu dosáhneme největších úspor elektrické energie.

Noční režim

Kromě úplně nejlevnějších modelů většina klimatizací nabízí také komfortní a úsporný noční režim (sleep). Z hlediska hlučnosti mají obvykle příjemnější noční režim invertery. Obecně platí, že v nočním režimu všechny typy klimatizací sníží otáčky ventilátoru vnitřní jednotky na minimum a také upravují teplotu. Ta s časem pomalu roste vzhledem k původně nastavené hodnotě, aby nám po usnutí nebyla zima.

S nárůstem teploty se samozřejmě snižuje energetická náročnost provozu. U většiny klimatizací se dá v nočním režimu provoz časovat, za chladnějších nocí tak může být zařízení v provozu kratší dobu, čímž se opět snižují náklady. V našich zeměpisných podmínkách však může být režim sleep v zásadě zcela nahrazen režimem odvlhčování.

Nahoru